Sportongevallen en blessure-preventie

 Ongevallen tijdens training of wedstrijd

Eerste zorgen

De meeste letsels treden op ter hoogte van bet enkelgewricht, het kniegewricht en de hand. Bij een letsel gaat er steeds iets stuk. Door bloeding en vochtvorming ontstaat er een zwelling. Met behulp van de ICE-regel kan je deze zwelling beperken, wat een vlugger herstel mogelijk maakt.

 • Koel direct gedurende 15-20 minuten de plaats van de blessure met ijsklontjes in een plastic zakje of een coldpack. Leg wel een doekje tussen het ijs en je huid om vrieswonden te voorkomen. Je kan het gekwetste lichaamsdeel eveneens onder de koude waterkraan houden of koude waterkompressen leggen.
  Herhaal deze koeling 3 a 4 maal per dag.
 • I = Immobilisatie. Dit betekent dat bet geblesseerde lichaamsdeel niet meer mag bewogen worden.
 • C = Compressie rond het geblesseerde lichaamsdeel met een elastisch drukverband.
 • E = Elevatie of hoogleggen/houden van bet geblesseerde lichaamsdeel.

Aangifte van het ongeval (formulier Ethias)

Bij het oplopen van letsels tijdens de trainingen of wedstrijden wordt door de trainer of ploegafgevaardigde een ongevalaangifteformulier meegegeven. Deze ongevalaangifte wordt, nadat ze door een dokter zijn ingevuld, zo snel mogelijk overhandigd aan de secretaris (binnen de 5 dagen na het ongeval) , die voor de verdere administratieve verzending zal zorgen. Neem van elk document dat je afgeeft best een fotokopie.

Vraag enkel een aangifteformulier bij een ernstige kwetsuur. Als je het formulier invult, kan je minstens 2 tot 3 weken niet spelen. Vraag voor alle zekerheid aan de arts of kinesist of het medisch en/of financieel de moeite loont.

Stuur nooit zelf papieren naar de bond, maar stuur steeds alle papieren naar de club. Alle documenten moeten originelen zijn, anders keert de bond geen vergoeding uit. Fotokopies worden door de club zelf genomen.

Na afrekening met de ziekenkas stuur je alle documenten naar het secretariaat. Pas nadat het secretariaat in bezit is van het attest waaruit een volledig herstel blijkt kan je opnieuw aan de slag. Vermeld op bijgaand formulier uw rekeningnummer.

De inhoud van de verzekeringspolis kan op het secretariaat geraadpleegd worden.

 

 Blessures voorkomen

 

Door de volgende drie vuistregels in acht te nemen kan men blessures voorkomen:

 • Train regelmatig en speel sportief
  Door regelmatig te trainen verkrijg je een goede conditie, pezen en spieren worden steviger en beschermen de gewrichten die ze overbruggen. Het verwerven van de juiste aanvals- en verdedigingstechnieken, evenals het naleven van de reglementen vermijden op hun beurt de foutieve contacten waaruit blessures kunnen voortkomen.
 • Warming-up en cooling-down
  Iedere training en wedstrijd wordt voorafgegaan door een goede warming-up en beëindigd met een cooling-down. Een opwarming bestaat uit het stimuleren van de bloedcirculatie en ademhalingsfunctie door gevarieerde loopoefeningen gevolgd door een stretching en basketbalgerichte oefeningen. Na de inspanning zorgt de cooling-down ervoor dat je geleidelijk aan tot rust komt en de afvalstoffen die vrijkomen bij fysische inspanning worden afgevoerd. Op die manier kan je lichaam sneller recupereren waardoor het eerder klaar zal zijn om een volgende inspanning te leveren. Dit kan van groot belang zijn op tornooien en stages.
 • Goede sportschoenen verminderen het impact op de gewrichten tijdens loop- en sprongbewegingen. Een goede anti-slip-werking van de zool garandeert een vaste grip op de sportvloer en vermijdt verrekkingen die ontstaan door uit te glijden. Hoge basketbalpantoffels beperken de bewegingmogelijkheden ter hoogte van het enkelgewricht waardoor het verzwikken van de voet wordt tegengegaan.