Basketbal voor "dummies".

 De Ploeg

 

Een basketploeg bestaat uit 12 spelers, 1 head coach en 1 of 2 assistant coaches.
Tijdens de wedstrijd staan steeds 5 spelers op het veld. Het aantal spelerswissels is onbeperkt.
Er zijn 4 posities op het veld: (Point)guard, Forward, Power Forward en Center.

 

 Scores

  • Een ‘normale’ score levert 2 punten op.
  • Een score van achter de driepuntlijn levert 3 punten op
  • Een vrijworp levert 1 punt op

1 Point2 Points3 Points

Basketball Court

 

 

 Wedstrijd

 

Een wedstrijd duurt 40 min. verspreid over 4 ‘quarters’ van 10 min. Bij elke spelonderbreking (wanneer de scheidsrechter fluit of de bal buiten gaat) wordt de chrono gestopt. Na 20 min. of 2 quarters gaan de ploegen rusten.
De ploeg in balbezit heeft telkens 24 sec. (in totaal) om een doelpoging te ondernemen. De bal moet binnen de 8 sec.
over de middellijn in het aanvallende vak zijn. Wanneer de bal bij een doelpoging ‘de ring raakt’, worden de 24 sec. herstart. Bij iedere fout of als de bal met de voet wordt afgestopt, worden de 24 sec. herstart.

 

Gelijke stand
Bij gelijke stand wordt er per 5 minuten doorgespeeld tot er een overwinnaar is.

 

 Terminologie

 

Een shot
Doelpoging.

  Een blok
Het foutloos afweren van een shotpoging terwijl de bal nog een opwaartse beweging maakt.
  Goaltending
Wanneer een blok wordt uitgevoerd maar de bal reeds in een dalende lijn is spreekt men van goaltending en wordt de korf goedgekeurd.
         

Verdedigende rebound
Indien de verdedigende ploeg de rebound neemt.

 

Aanvallende rebound
Indien de aanvallende ploeg de rebound neemt.

 

Assist
Beslissende pas van een speler naar een ploegmaat die resulteert in een score.

         

TravellingTravel
(Loopfout) wanneer een speler in stilstand eerst een pas zet voordat de bal wordt gedribbeld of wanneer een speler méér dan 2 stappen zet zonder dribbel.

 

Double Dribble

Double dribble
Wanneer een speler bij het beëindigen van zijn dribbel, opnieuw start met dribbelen.

 

Time OutTime out
Wanneer de head coach 1 minuut rust aanvraagt om zijn ploeg tactisch bij te sturen. Er zijn 2 time outs in de 1ste helft en 3 in de 2de toegestaan.

         
Steal
Speler die de bal afneemt (steelt) van een rechtstreekse tegenstander.
 

JumpballSpringbal
Wordt gefloten als zowel een aanvaller en een verdediger enkele seconden de bal vasthouden.

   

 

 Fouten

 

Iedere speler mag maximaal 4 persoonlijke fouten maken (wordt aangeduid op scorebord naast het nummer van de betreffende speler). Een speler met 5 persoonlijke fouten moet het veld verlaten en mag niet meer worden opgesteld. Hij wordt vervangen door een andere speler.

Een fout op een speler die een doelpogingonderneemt levert vrijworpen op (2 vrijworpen voor een fout op een tweepunter, 3 vrijworpen voor een fout op een driepunter). Een fout op een speler die geen doelpoging onderneemt levert een inworp op (aan de zijlijn of eindlijn) tenzij de andere ploeg reeds meer dan 4 ploegfouten heeft. Dan krijgt de ploeg van de foutief aangespeelde speler 2 of 3 vrijworpen naargelang de plaats waar de fout is gemaakt.

Wanneer in éénzelfde quarter, alle spelers van de ploeg samen 4 fouten (of meer) hebben, dan levert elke persoonlijke fout (ook op een speler die geen doelpoging onderneemt) 2 vrijworpen op.

Een speler kan ook een ‘aanvallende fout’ (afb. 1) maken op een verdediger. Dit levert een inworp voor het verdedigende team op. Een speler of coach kan een ‘technishe fout’ (afb. 2) rijgen (vb. voor protest). Dit levert 2 vrijworpen + balbezit voor de tegenstander op. Een speler kan ook een ‘vrijwillige of onsportieve fout’ (afb. 3)rijgen. Ook dit levert 2 vrijworpen + balbezit voor de tegenstander op.

Offensive FoulFoul TechnicalFoul Unsportsmanlike

 

 Nieuw Regels 2010-2011

 

Wees vooral niet verbaasd als je voor een eerste eersteklassewedstrijd de sporthal binnenloopt en je op het parket vernieuwde lijnen bemerkt. Die maken deel uit van een aantal wijzigingen in de reglementering die dit jaar door de FIBA en dus ook voor de Ethias League werden doorgevoerd. We doen er een greep uit.

 

Het terrein
De bucket zal voortaan rechthoekig zijn, met een groter driesecondengebied dan voorheen.
De driepuntlijn werd een halve meter achteruit geschoven (nu 6 meter 75). Daarnaast stoat er in de bucket, zoals in de NBA, voortaan ook een no-charge semi-cirkle. Een verdediger die binnen deze lijn, met een radius van 1 meter 25, staat zal geen aanvallende fout kunnen uitlokken (zie verder voor details).

 

24 seconden
De 24 secondenregel blijft, maar als er een fout begaan wordt onder de 14 seconden, wordt de chrono niet opnieuw op 24, maar op 14 gezet. Blijft er nog meer dan 14 seconden te gaan en er wordt een fout begaan, gaat een nieuwe 24 seconden in.

 

8 seconden
De bal moet nog steeds binen de 8 seconden van het verdedigend near het aanvallend vak worden gebracht. Als (bij een press bijvoorbeeld) de bal wordt buitengetikt in het verdedigende vak voor die 8 seconden, dan krijgt de speler die de bal opbrengt opnieuw 8 seconden. De 24 seconden bliift evenwel doorlopen.

 

Levende bal
Bij een springbal is de bal levend van zodra de scheidsrechter de bal heeft opgegooid. Dat betekent dat een speler die op dat moment een fout begaat, ook kan bestraft worden (voorheen ging die fout naar de bank).

 

Laatste 2 minuten
Bij een time-out van een van de coaches in de laatste 2 minuten van het laatste kwart moet de bal worden ingegeven ter hoogte van de driepuntlijn van het aanvallend vak.

 

Shotklok
Als de shotklok op 0,03 seconden staat, kan nog een shot worden genomen. Bij 0,02 seconden is dat niet meer mogelijk en kan enkel nog gescoord worden via een tip-in of een dunk.

 

Aanvallend vak
Als een speler met een voet in het aanvallend en een in het verdedigend vak staat mag hij de bal nog terugspelen in het verdedigend vak, met in acht name van de 8 secondenregel.

 

No Charge cirkel
De “no-charge halve cirkel” gebieden zijn op het speelveld aangebracht om een specifiek gebied aan te geven waarmee de block/charge situaties onder de basket beoordeeld kunnen worden. Bij een aanvallende actie op de basket binnen het gebied van de „no-charge halve cirkel‟, waarbij het contact tussen een aanvallende speler die in de lucht is (airborne) en een verdedigende speler binnen het „no-charge halve cirkel‟ gebied, zal het contact niet als een aanvallende fout worden beoordeeld, tenzij de aanvallende speler illegaal gebruik maakt van zijn handen, armen, benen of lichaam, indien de aanvallende speler controle heeft over de bal als hij in de lucht is (airborne) en een doelpoging of pass onderneemt en de verdedigende speler heeft beide voeten binnen het “no-charge halve cirkel” gebied.